Do'tlarim sizga
Aytar bir so'zim bor
Aytolayin birozgina
Ox tilim lol lol
Do'tlarim sizga
Aytar bir so'zim bor
Aytolayin birozgina
Ox tilim lol lol

Kecha kunduz xayollarim
Parishondur samarqadlik
Do'stlarimga salomim bor
Kecha kunduz xayollarim

Parishondur samarqadlik
Do'stlarimga salomim bor
Intizorman intizor intizor
Samarqandlik do'stlarimga intizor