Uchrashib sevishib
Yurgan gulimni otayu
Onasi rozi emaslar
Tanlashdi men emas
Boshqa birovni men
Kambag'al emush
Topgani boylar boylar
Uchrashib sevishib

Yurgan gulimni otayu
Onasi rozi emaslar
Tanlashdi men emas
Boshqa birovni men

Kambag'al emush
Topgani boylar boylar
Bu qanday otalar
Qanday onalar qizlarin
Baxtini arzon sotsalar