Sinab ko'rgin sen do'stlaringni
Boshingga ish tushgan chog'ingda
Keyin ochgin sen ko'zlaringni
Bittasi ham qolmas yoningda
Keyin ochgin sen ko'zlaringni
Bittasi ham qolmas yoningda

Eshigingni ochib kelsa g'am
Kerak bo'lib qolganda yordam
Hech birisin topa olmaysan

Bittasi ham qolmas yoningda
Hech birisin topa olmaysan
Bittasi ham qolmas yoningda

Mol davlating qo'lingdan ketsa
Gado bo'lish navbati yetsa
Bir kun kelib davroning o'tsa
Bittasi ham qolmas yoningda
Bir kun kelib davroning o'tsa
Bittasi ham qolmas yoningda