Bir yaxshi bir yomo
Yonma yon yashar
Biri hikmat yig'sa
Biri oltin zar

Shundoq kun ko'rarlar
Bu axli bashar ey
Mening do'stginam
Bir yaxshi bir yomo

Yonma yon yashar
Biri hikmat yig'sa
Biri oltin zar

Shundoq kun ko'rarlar
Bu axli bashar ey
Mening do'stginam