Bemorning oldida
Tun bo'yi qoldida
Holidan bo'lgancha xabardor
Shifo har so'zida
Toliqqan ko'zida
Siz bilgan bilmagan shifokor

Havoda yo'ldami
Dengizu cho'ldami
Dardlarni aritay deb bedor
Yoniga kelishga
Va yordam berishga
Bemorni ko'rdimi u tayyor

Insonni hayoti
Qayrilmay qanoti
Bardavon bo'lsin deb umidvor