Aylanar falak charxi
Hayot dastidan
Xalqim hayot sinovchi
Bir qudrat ekan
Sening tog'day bardoshingga
Bosh egay shu dam

Neki o'tdi yurakdan
O'zing bilasan
Hayot davom etar
Davom etar hayot
O'tar ko'z oldingdan
O'zing ko'rgan hayot