Shum taqdirni jabirlari
Dilimni zorlar suyganimni
Axti yolg'on olib ketti
Bu dunyoda bormi o'zi baxtiyorlar
Yuragimda dardu armon
Qolib ketti yonimda yo'q
Shum taqdirni jabirlari
Dilimni zorlar suyganimni

Axti yolg'on olib ketti
Bu dunyoda bormi o'zi baxtiyorlar
Yuragimda dardu armon
Qolib ketti yonimda yo'q

Bir zumda ham ketmas yoddan
Nikox uzuk taqdi mendan emas
Yoddan mendan kechib ketgan
O'shal muxabbattdan yuragimda