Sen kelarsan uzoqdan
Shoshib birin ketin
Qadamlar bosib kelayotin
Yonimdan o'tib qay

Manziling tomon borsan
Ketyotib oynanga qarab
Sochingni to'g'irlab qo'yasan
Ko'z qiri bilan menga qarab

Hayolim o'g'irlab qo'yasan
Ay bir qaraganimda ko'zinga
Hayajonlanasan sen biroz
Shuncha qarasam ham yuzinga