Bo'yi yetib qolgan
Qiz hayolimni olgan
Qiz zo'r havotir
Bor manda hammani
Ko'zi sanda sanda
Bo'yi yetib qolgan
Qiz hayolimni olgan
Qiz zo'r havotir

Bor manda hammani
Ko'zi sanda sanda
Ox sanda ox sanda
Yomon kuydirasanda

Rashkdan o'ldirasanda
Hammani ko'zi sanda
Ox sanda ox sanda
Yomon kuydirasanda
Rashkdan o'ldirasanda
Hammani ko'zi sanda