Yonimda dugona olamda
Yagona biz tomona qara
Bana bana yonimda dugona olamda
Yagona biz tomona qara

Bana bana vay vay janona
Mana mana qizlarni ichinda
San bir dona dona janona
Mana mana qizlarni ichinda

San bir dona dona janona
Joningda janona ketibsan
Yomona bir nazaz tashlab
Qo'y biz tomona tomana
Joningda janona ketibsan
Yomona bir nazaz tashlab
Qo'y biz tomona tomana
Joningda janona ketibsan

Yomona bir nazaz tashlab
Bana bana vay vay janona
Mana mana qizlarni ichinda