Navro`z kelibon jumlai jahon
Nozlana nozlana nozlanajakdir
Oftob qizitib asta-sekin
Yozlana yozlana yozlanajakdir
Yashnar tabiat dashtu adir lola ichida
Yurtim – chamanim
O`zgacha o`zgacha pardozlanajakdir
Qaynar sumalak qaynar sumalak
Varrak uchar to`yu tomosho
Dillar quvonib dillar quvonib
Shodlana shodlana parvozlanajakdir
Navro`z kelibon jumlai jahon
Nozlana nozlana nozlanajakdir
Oftob qizitib asta-sekin
Yozlana yozlana yozlanajakdir
Javlon uradi davra qurib bizning yigitlar
Qizlar bezanib
Nozlana nozlana mumtozlanajakdir
Qaynar sumalak qaynar sumalak
Varrak uchar to`yu tomosho
Dillar quvonib dillar quvonib
Shodlana shodlana parvozlanajakdir