Olamni saqlang do'stlar
Odamni saqlang do'stlar

Ona tilidan tushmas
Bolamni saqlang do'stlar

Olamni saqlang do'stlar
Odamni saqlang do'stlar
Ona tilidan tushmas
Bolamni saqlang do'stlar

Osmonni saqlang do'stlar
Insonni saqlang do'stlar

Shunday muattar dildan
Zamonni saqlang do'stlar

Osmonni saqlang do'stlar
Insonni saqlang do'stlar
Shunday muattar dildan
Zamonni saqlang do'stlar

Shunday muattar dildan
Zamonni saqlang do'stlar