Ona bo'lib bildim onam qadrini
Onalarni sinolmaysiz sabrini
Ona shunday birldirmaydi dardini

G'animating borligida xabar ol
Mehriboning borligida xabar ol

Onam meni onam
Beg'uborim onam
Duolari asrar meni
Duogo'yim onam

Onam meni onam
Shirin so'zim onam

Yo'llarimga intizorim
Mehribonim onam

Ona menhri izlar qancha yuraklar
Sotilmaydi bunday toza yuraklar

Kimlargadir bo'lib qoldi ertaklar
G'animating borligida xabar ol