Ajib ish bo'lar bugun
Katta bog'ning oldida
Keladi yuzi gulgun
Uchrashuv o'n oltida

Erta turdim oltida
Hayajonlar ortidan

Dunyo go'zali bilan
Uchrashuv o'n oltida

O'n oltida o'n oltida
Uchrashuv o'n oltida
O'n oltida o'n oltida
Katta bog'ning oldida

O'n oltida o'n oltida
Uchrashuv o'n oltida

Nol oltida nol oltida
Boraman nol oltida

Uchrashuv o'n oltida
Katta bog'ning oldida
Juda tez urar yurak
Imtihon hayotida