Qo'ng'iroqlaring bilan
Meni bazan sen ham
Yodga olasanmi onda
Sonda qay tomonga

Borsam qayga boqmasam
Ko'rinmaydi tanish
Ko'zlar osmonda bu
Katta shaxarlarda

Bizning kichik tashvishlar
Qiziqtirmas odamlarni
Mexanizimdagi ishlar

Bu tunlar o'tgan aro
Kunlar o'tgani sayin
Yillar muzlab borar