Oy to`lgan kechalar
Alamlidir nechalar
O`y-xayollarga solib
Sukunat kuyini chalar
Yoronlar nega yoronlar
Oy to`lgan kechalar
Alamlidir nechalar
O`y-xayollarga solar
Olisdir mendan bunchalar
Yoronlar o yoronlar

Kuydi oshiq dilim
Dilim dilim dilim
Aytolmaydi tilim
Tilim tilim tilim
Yoronlar hey yoronlar

Dilim dilim dilim…
Ayting yoronlar ayting yoronlar

Oy to`lgan kechalar
Kezib yolg`iz ko`chalar
O`y-xayollarga to`la
Sog`inchning yo`li kechalar
Yoronlar nega yoronlar
Oy to`lgan kechalar
Eslab labi g`unchani
O`y-xayollarda yonib
Kuyadurman oh qanchalar
Yoronlar yana yoronlar