Ovozing nazinin
Bulbulga o'xshar
Kunduz kokillaring
Sunbula o'xshar

Ovozing nazinin
Bulbulga o'xshar
Kunduz kokillaring
Sunbula o'xshar

Sani xech kimsaga
O'xshatib bo'lmas
Sani xech kimsaga
O'xshatib bo'lmas
Xusning o'xshashi
Yo'q bir gula o'xshar
Xusning o'xshashi
Yo'q bir gula o'xshar

Ovozing nazinin
Bulbulga o'xshar
Kunduz kokillaring
Sunbula o'xshar