Gulishima na yetsinna
Turishima na yetsinna
Ko'zingizni kuydirib
Yurishima ne yetsina
Gulishima na yetsinna
Turishima na yetsinna
Ko'zingizni kuydirib
Yurishima ne yetsina

Gul chiroyingiz man o'zim
Yoqimtoyingiz man o'zim
Xushro'yingiz man o'zim
Yulduzingiz man o'zim
Gul chiroyingiz man o'zim
Yoqimtoyingiz man o'zim
Xushro'yingiz man o'zim
Yulduzingiz man o'zim