Ipak ekan sochlaringiz
Nozlanaman tarab tarab
Kamon ekan qoshlaringiz
Dil yonadi qarab qarab
Ipak ekan sochlaringiz
Nozlanaman tarab tarab
Kamon ekan qoshlaringiz
Dil yonadi qarab qarab

Haddingizdan oshmang
Yigit daryodayin toshmang
Yigit qiz bolani ko'ngli
Uchun yolg'on so'zlab

Shoshmang yigit qiz bolani ko'ngli
Uchun yolg'on so'zlab
Shoshmang yigit yolg'on aytsam
Mayli meni o'tga soling
Sinab sinab yolg'on aytsam
Mayli meni o'tga soling
Sinab sinab