Gunda gelmasam agar
Yonadi jonlaringiz
Yoqar manga jonim
Xor etar onlaringiz

Gunda gelmasam agar
Yonadi jonlaringiz
Yoqar manga jonim
Xor etar onlaringiz

Birov bilmasin zinhor
Shugun kelishimni yor
Aytmoq ekanlar
Nozi chiqqanlaringiz

Birov bilmasin zinhor
Shugun kelishimni yor
Aytmoq ekanlar
Nozi chiqqanlaringiz