Farg'onaning yo'llari
Ravon ravone

O'rtamizda sevgi bor
Yo'qdur davone

Farg'onaning yo'llari
Ravon ravone

O'rtamizda sevgi bor
Yo'qdur davone

Bir ayriliq bo'lur
Juda yomon yomone

Rashki yomon bizni yor
Bo'lsin omone

Omon omone yangi zamone
Rashki yomon bizni yor
Bo'lsin omone

Omon omone yangi zamone
Rashki yomon bizni yor
Bo'lsin omone