Ko'zlarida yashiringan nam
Ko'rsatmaydi yutsa ham alam
Panohingiz qoyadek bardam
Otangizni ehtiyot qiling
Shodlik dami shodlik onida
Ibrat bo'ling har dam yonida
Qoningiz bor uning jonida
Og'lingizni ehtiyot qiling
Beg'ubordur misli farishta
Xonadonda fayzu sarishta
Bog'lab turar uzilmas rishta
Qizingizni ehtiyot qiling
Qizingizni ehtiyot qiling