Liki-liki o'ynao'yna liki-liki
Liki-liki o'ynao'yna liki-liki
O'yna xavasve nafase-nafasve
Sasvir sasve yuravima yarsin
Shiki-shiki babababa shiki-shiki
Shiki-shiki babababa shiki-shiki

Ko'zlarin suzmachekkada turma
Labingni burma yoninga borsam
Liki-liki o'ynao'yna liki-liki
Liki-liki o'ynao'yna liki-liki

Zabax tumba o'ynadi Ro'mba
Bo'mbada bo'mbao'laram sansiz
Shiki-shiki babababa shiki-shiki
Shiki-shiki babababa shiki-shiki

Yurishlaringdankulishlaringdan
kelishlaringdan yuragim voydood
Liki-liki o'ynao'yna liki-liki
Liki-liki o'ynao'yna liki-liki

Mana naz etmabaxmay yetma
Xal ar getmakufalazavalxa
Shiki-shiki babababa shiki-shiki
Shiki-shiki babababa shiki-shiki

Jonimni olginyonimda qolgin
Dilimga solginnazar bir bora
Liki-liki o'ynao'yna liki-liki
Liki-liki o'ynao'yna liki-liki

Azərbaycan və Özbəkistan
Ikisidə bir can
Yaşasın xarcan
Azarbaydjon Xur O'zbekiston
Ikkisida birrr jon
Elnur Mirjon

Liki-liki o'yna
Shiki-shiki baba
o'yna liki-liki
baba shiki-shiki
Liki-liki o'yna
Shiki-shiki baba
o'yna liki-liki
baba shiki-shiki

Baka-baka bum-bum
Baka-baka bum-bum
Bum-bum baka-baka
Bum-bum baka-baka
Baka-baka bum-bum
Baka-baka bum-bum
Bum-bum baka-baka