Sizni ayvon bizni
Ayvon emasmi o'rtasinda
Chinni ravon emasmi
Sizni ayvon bizni

Ayvon emasmi o'rtasinda
Chinni ravon emasmi

Gelasiz ketasiz
Bir so'z aytmaysiz

Gelasiz ketasiz
Bir so'z aytmaysiz
Hammasi yurakda armon
Emasmi hammasi yurakda armon