Men undan ayrilib
Devona bo'ldim yomg'irlarda
Yiqilib ustim loy bo'ldi
Baxtimni boy berib bugun
Boy bo'ldim meni kambag'al
Deb qiz bermaganlar
Baxtimni boy berib bugun
Boy bo'ldim meni kambag'al

Deb qiz bermaganlar o'shanda
Savobga yaramagansiz juratli
So'zlarga yaramagansiz qizingizni
Ko'nglini so'ramagansiz meni

Kambag'al deb qiz bermaganlar qizingizni
Ko'nglini so'ramagansiz meni
Kambag'al deb qiz bermaganlar
Shomol bo'lmasa silkinmas terak