Yoshlikdagi majnun tol
Qaddi biroz egilgan
Navdalari dars ketib
Yosh o'tgani sezilgan

Yoshlikdagi majnun tol
Qaddi biroz egilgan
Navdalari dars ketib
Yosh o'tgani sezilgan

Hamon o'sha majnuntol
Chorlar meni o'ziga
Boqsam qirqta kokili
Tushib turar yuziga

Hamon o'sha majnuntol
Chorlar meni o'ziga
Boqsam qirqta kokili
Tushib turar yuziga