Menga juda keraksiz
Sizni ko'rgim keladi
Ko'chalarni to'ldirib
Birga yurgim keladi

Ammo sizga sira ham
Sevgi izhor qilmayman
Sizdan nima xohlashimni

O'zim hatto bilmayman
Sizdan nima xohlashimni
O'zim hatto bilmayman

Menga juda keraksiz
Sog'inchlarim ko'zingiz
Menga juda keraksiz
Sog'inchlarim ko'zingiz

G'amu g'ussa dunyoda
Ovunchog'im o'zingiz
G'amu g'ussa dunyoda
Ovunchog'im o'zingiz

Siz go'zalgasira ham
Sevgi izhor qilmayman
Sizdan nima xohlashimni

O'zim hatto bilmayman
Sizdan nima xohlashimni
O'zim hatto bilmayman