Bir bor ko'rib
Seni dildora
Maftun bo'ldi sega yuragim
Bir bor ko'rib
Seni dildora
Maftun bo'ldi sega yuragim
Kuylayman seni
O'ylab men malagim
Oqshomlari kuyingda bedorman
Kuylayman seni
O'ylab men malagim
Oqshomlari kuyingda bedorman