Ochilmadi baxtimiz
Ayrilganmiz ikkimiz
Muhabbatnning uyida
Hazon bo'ldi sevgimiz

Qancha qilay oh faryod
Unutolmadim seni

Orzu umidim barbod
Armonga otding meni

Chiroyli ohu ko'zsan
Shirin so'zu gul yuzsan
Va'dalarga vafo qilmay
Tashlab ketgan qizsan

Jonginam ohu ko'zsan
Shirin so'zu gul yuzsan

Va'dalarga vafo qilmay
Tashlab ketgan qizsan