Go'zim tushsa go'zingga
Oydan tiniq yuzinga
Yurakdagi sevgimni
Aytaymi bir o'zinga
Yomon bo'laman
Yomon bo'laman

Sani bir kun ko'rmasam
Tamom bo'laman

Yomon bo'laman
Yomon bo'laman
Sani bir kun ko'rmasam
Tamom bo'laman
Istaganda gelmasang
Sog'ing'anim bilmasang
Istaganda gelmasang
Sog'ing'anim bilmasang

Nazaringa ilmasang
Nazaringa ilmasang

Yomon bo'laman
Yomon bo'laman
Sani bir kun ko'rmasam
Tamom bo'laman
Yomon bo'laman
Yomon bo'laman
Sani bir kun ko'rmasam
Tamom bo'laman