Yorni men ko'rdim qarang
Oqshom qorong'usida
Yorni men ko'rdim qarang
Oqshom qorong'usida
Nur taratar oy arang
Gul yuzi yog'dusida
Ey gul yuzi yog'dusida

Bo'ldim nazar solmoqchi
Asta o'pich olmoqchi
Bo'ldim nazar solmoqchi
Asta o'pich olmoqchi
Zulflar ekan soqchi
Chehrayu injusidaye
Chehrayu injusidaye
Yorni men ko'rdim qarang