Onamdayin dardkashim bor
Yarmidirman olamining
Dilim ochsam dilkashim bor
Opajonim opam mening
Siz borsizki nurim ziyo
Torydimi mening dunyom
Mexribonim mexri giyo
Opajonim opam mening

Opajonim mexribon gulim mening
Opajonim izlasam yo'lim mening
Opajonim mexribon gulim mening
Opajonim izlasam yo'lim mening

Mexribonim durim mening
Opajonim opam mening
Mexribonim mexri giyo
Opajonim opam mening