Sen hayotimga kirib kelding
O'zgarib ketti tuyg'ularim
Sen hayotimga kirib kelding
O'zgarib ketti kulgularim

Sen sen hayotimga kirib kelding
O'zgarib ketti uyqularim

Sen hayotimga kirib kelding
O'zgarib ketti orzularim

Qaytarin ber tuyg'ularim
Qaytarin ber kulgularim
Qaytarin ber uyqularim
Qaytarin ber orzularim