Yo'l-yo'lakay dovonlar
Bosib kelgan karvonlar
Xabar bering shu onlar
Bog'dodda nima gaplar
Bog'dodda nima gaplar
Xabar bering shu onlar
Bog'dodda nima gaplar
Bog'dodda nima gaplar
Visol goh eram bog'mi
Oshiqlar ko'ngli chog'mi
Visol goh eram bog'mi
Oshiqlar ko'ngli chog'mi
Malika Budur sog'mi
Bog'dodda nima gaplar
Bog'dodda nima gaplar
Malika Budur sog'mi
Bog'dodda nima gaplar
Bog'dodda nima gaplar
Bir qiz bor unda go'zal
Husni ham oydan o'zar
Bi qiz bor unda go'zal
Husni ham oydan o'zar
Ul yordan bering habar
Bog'doda nima gaplar
Bog'dodda nima gaplar
Ul yordan bering habar
Bog'dodda nima gaplar
Bog'dodda nima gaplar
Visol goh eram bog'mi
Oshiqlar ko'ngli chog'mi
Visol goh eram bog'mi
Oshiqlar ko'ngli chog'mi
Malika Budur sog'mi
Bog'dodda nima gaplar
Bog'dodda nima gaplar
Malika Budur sog'mi
Bog'dodda nima gaplar
Bog'dodda nima gaplar
Sog'inganim u yoqda
Yashar mendan yuzoqda
Sog'inganim u yoqda
Yashar mendan uzoqda
Jon qiynalar firoqda
Bog'dodda nima gaplar
Bog'dodda nima gaplar
Jon qiynalar firoqda
Bog'dodda nima gaplar
Bog'dodda nima gaplar
Visol goh eram bog'mi
Oshiqlar ko'ngli chog'mi
Malika Budur sog'mi
Bog'dodda nima gaplar
Bog'dodda nima gaplar
Malika Budur sog'mi
Bog'dodda nima gaplar
Bog'dodda nima gaplar
Yo'l-yo'lakay dovonlar
Bosib kelgan karvonlar
Xabar bering shu onlar
Bog'dodda nima gaplar
Bog'dodda nima gaplar
Xabar bering shu onlar
Bog'dodda nima gaplar
Bog'dodda nima gaplar
Bog'dodda nima gaplar
Bog'dodda nima gaplar