Davraga tez yo'l bering
Kuyov to'ra kelodi
Yerdan ko'zin uzolmay
Sipo bola kelodi
Davraga tez yo'l bering
Kuyov to'ra kelodi
Yerdan ko'zin uzolmay
Sipo bola kelodi

Kuyov to'ra kelodi
Kuyov bola kelodi
Kuyov to'ra kelodi
Kuyov bola kelodi
Bugun tunga kun emas
Gulga bulbul qo'shildi
Kelinchakning ko'zlari
Kuyov tomon burildi