Cho'qqilardan mo'ralagan
Oxumisan yor yuragimdan
Olov olgan orzumisan yor
Dardim bilan quvonchlariy

Oxiymisan yor izlaganim
Ko'zlaganim tanlaganim sen

Izlaganim ko'zlaganim tanlaganim sen
Jon oygul janona