Qadriga yet bo'lsa ularni
Xurmatini qo'ygin joyiga
Qadriga yet bo'lsa ularni
Xurmatini qo'ygin joyiga

Bekorlarga jannatni ollox
Qo'ymagandur ona poyiga
Bekorlarga jannatni ollox
Qo'ymagandur ona poyiga
Onang borida uchib yurasan
Yulduzlarni quchib yurasan
Yulduzlarni quchib yurasan

Otang borida uchib yurasan
Yulduzlarni quchib yurasan
Yulduzlarni quchib yurasan