Onasi uyg'otardi
Turgin bolam Azizjon
Har tongda turar edi
Dasturxonda issiq non

Uzum meva cheva
Hamma narsa mo'l edi
Shivirlab suvlar oqar
Jannatga qiyos edi
Bog'lari bog'day edi
Tog'larichi Chimyon tog'
Havosi toza edi
Bundan yaxshirog'i yo'q

Odamlari mehribon
Hatto begonalarga
Bunday mehribon inson
Yana qay bor makonda