Kun tushsa boshga yomon
Bag'ringni tig'lagan do'st
Hamisha bo'lgin omon
Men uchun yig'lagan do'st

Men tushib yo ot minib
Qolsa yo ko'nglim sinib

Ich ichidan o'ksinib
Men uchun yig'lagan do'st

Ey do'st ey do'st
Men uchun yig'lagan do'st

Ey do'st ey do'st
Men uchun yig'lagan do'st

Ey do'st ey do'st
Men uchun yig'lagan do'st
Ey do'st ey do'st
Men uchun yig'lagan do'st