Garakmassan manga ortiq
Sanga bo'ldi yomon otliq
Ayshingni sur endi yorim mansiz
O'zingni hammaga qilib san tortiq
Garakmassan manga ortiq
Sanga bo'ldi yomon otliq
Ayshingni sur endi yorim mansiz
O'zingni hammaga qilib san tortiq

Yolg'on bahonalaringdan to'ydim
San deb bir yuragim ming o'ydim
Qadrima yetmasakansan zero
San uchun jonim azobga qo'ydim

Yolg'on bahonalaringdan to'ydim
San deb bir yuragim ming o'ydim
Qadrima yetmasakansan zero
San uchun jonim azobga qo'ydim
Garakmassan manga ortiq
Sanga bo'ldi yomon otliq
Ayshingni sur endi yorim mansiz
O'zingni hammaga qilib san tortiq