O'zgacha bir chiroyli go'zlasan
Chiroyingga yarasha o'jarsan
So'zlarimga quloq sol ey go'zal
Qachongacha bir o'zing yurarsan

So'zlarimga quloq sol ey go'zal
Qachongacha bir o'zing yurarsan

Voy voy yondirma voy voy
Yondirma voy voy
Kuydirma voy voy
Noz ila voy

Voy voy yondirma voy voy
Yondirma voy voy
Kuydirma voy voy
Noz ila voy