Savlating bosganda
Gap boshlaganlar
Davlating oshganda
Loy chaplaganlar
Kuyinma odamlar
Shunday ekanda

Ko'rolmaslar bordir
Pana panada
G'iybatla yasharlar
G'iybayxonada

Ko'rolmaslar bordir
Pana panada
G'iybatla yasharlar
G'iybayxonada

Hikmat izlamas aslo
Kasmi koringdan
Quvonib yurmaslar
Shuhrat shoningdan

Hikmat izlamas aslo
Kasmi koringdan
Quvonib yurmaslar
Shuhrat shoningdan