Ko'zgu ayt yor shimoldami
Har tomondami qay tomonda
Ko'zgu ayt yor omondami
Sharq tomondami xabar bergin
Ko'zgu gu gu
Yagona tilagim shu shu shu
Sabrim qolmadiku ku ku
Aytginda bayon

Armondayu omonda
Afrasiyob tomonda
Osiyoning yuragi
Samarqand registonda
Armondayu omonda
Afrasiyob tomonda
Osiyoning yuragi
Samarqand registonda