Bandasin qo'llasin yaratgan egam
O'zidan o'ziga muhtoj qilmasin
Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham
Hayotda hech kimga kuning qolmasin
Bandasin qo'llasin yaratgan egam
O'zidan o'ziga muhtoj qilmasin
Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham
Hayotda hech kimga kuning qolmasin
Kimlardir non berib kesatmog'i bor
Ko'ksingga tig' qadab eslatmog'i bor
Kimlardir non berib kesatmog'i bor
Ko'ksingga tig' qadab eslatmog'i bor
Sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor
Hayotda hech kimga kuning qolmasin
Sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor
Hayotda hech kimga kuning qolmasin