Sen ketarsan kuygan tilda
Aytilmagan so'zim qoldi
Baxt tark aylagan dilda
Poyoni yo'q to'zim qoldi
Sen ketarsan kuygan tilda
Aytilmagan so'zim qoldi
Baxt tark aylagan dilda
Poyoni yo'q to'zim qoldi

Qiyin bo'ldi holim so'rmoq
Mayus boqqan ko'zim qoldi
Yomon ekan jondan sevmoq
Yo'llaringda ko'zim qoldi
Yomon ekan jondan sevmoq
Yo'llaringda ko'zim qoldi
Sen ketarsan kuygan tilda
Aytilmagan so'zim qoldi
Baxt tark aylagan dilda
Poyoni yo'q to'zim qoldi