Ishdan kelishimni
Intizor kutgan
Yo'llarimga ko'zlari
Mushtoq bo'lgan
Men uchun qo'llari
Duoda bo'lgan
Farishtam mo'tabar
Hokisor onam

Dushmandlar ortimdan
Tosh otsalar
Yo'llarim berkilsa
Kulib boqsalar
Do'stlarim oyog'imdan
Zo'r chalsalar
Ko'nglimni ko'targan
Mehribon onam