Olisda o'ynab yurgan
Bir mani o'ylab yurgan
Dim mani qiynab yurgan janim bor
U mani paylab yurgan
Sir bermay aylab yurgan hanim bar
Olisda o'ynab yurgan
Bir mani o'ylab yurgan
Dim mani qiynab yurgan janim bor

U mani paylab yurgan
Sir bermay aylab yurgan hanim bar

Qo'limma ketgan bellarina
Mani shuni izlab ellarina baramane

Yana yonga boshlar tuyg'ularin
Ko'zimni yoshlar qayg'ularin
Bermaydi doshlar cholg'ularim dim yomone
Qo'limma ketgan bellarina
Mani shuni izlab ellarina baramane
Yana yonga boshlar tuyg'ularin
Ko'zimni yoshlar qayg'ularin
Bermaydi doshlar cholg'ularim dim yomone