Ertalab uyg'onib
Atrofga boqib
Soatga qarayman
Har zamon hovliqib

Qalbimdagi his ham
Uyg'ondi endi
Xonadoni tomon

Bordim otlanib
He ye yey qadamim tez tez
Hey ye yey men bilan birga kez

Shoshaman har on meni
Sevgilim tomon
Ko'rmasam bir kun
Bechora holim yomon

Shoshaman har on meni
Sevgilim tomon

Ko'rmasam bir kun
Bechora holim yomon