Minnat yashiringan xizmatingizdan
Xushyor turish kerak suhbatingizdan
Xatar bor har bitta g'iybatingizda
Charchamadingizmi soxtalikdan Ey do'st

Xatar bor har bitta g'iybatingizda
Charchamadingizmi soxtalikdan Ey do'st

Azaldan deydila
Azaldan azal
Nomard soxta do'stdan
Mard dushman afzal

Azaldan deydila
Azaldan azal
Nomard soxta do'stdan
Mard dushman afzal

Azaldan deydila
Azaldan azal
Nomard soxta do'stdan
Mard dushman afzal

Havo yetmay qoldi
Havodan menga
Oy ko'rinmay qoldi
Samodan menga

Gunoh yasadingiz
Xatodan menga
Charchamadingizmi soxtalikdan
Ey do'st

Gunoh yasadingiz
Xatodan menga
Charchamadingizmi soxtalikdan
Ey do'st

Azaldan deydila
Azaldan azal
Nomard soxta do'stdan
Mard dushman afzal

Azaldan deydila
Azaldan azal
Nomard soxta do'stdan
Mard dushman afzal