Allahumma salli 'ala
SayyidinaMuhammad
Allahumma salli 'ala
SayyidinaMuhammad
Va ala Ali Muhammad
Allahumma salli 'ala
SayyidinaMuhammad
Allahumma salli 'ala
SayyidinaMuhammad
Va ala Ali Muhammad

Xazratdasiz mu azzam
Hurmatdasiz mukarram
Andiyoga muqaddam
Yo Mustafo Muhammad

Sizdur habibi Holiq
Haqlarga yaloyiq
Hulosayi haloyi
Yo Mustafo Muhammad

Allahumma salli 'ala
SayyidinaMuhammad
Allahumma salli 'ala
SayyidinaMuhammad
Va ala Ali Muhammad
Yeru osmon ma'muringiz
Sahobalar manzuringiz
Jumla ummat maxfuringiz
Yo Mustafo Muhammad

Garchi ko'pdir gunohim
Kechirgaysan ilohim
Shafoatchi panohim
Yo Mustafo Muhammad

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah

Yo Rab nechuk qilg'ayman
Shafoatin so'rayman
Ummatidan bo'lg'ayman
Yo Mustafo Muhammad

Allahumma salli 'ala
SayyidinaMuhammad
Allahumma salli 'ala
SayyidinaMuhammad
Va ala Ali Muhammad
Allahumma salli 'ala
SayyidinaMuhammad
Allahumma salli 'ala
SayyidinaMuhammad
Va ala Ali Muhammad